Bruk feriepengene fornuftig

... Eller hvertfall litt av det. Feriepenger en en gyllen mulighet til å nedbetale gjeld eller spare penger. Det gjelder spesielt for de som har lån uten sikkerhet. Da tenker jeg ikke på boliglån, studielån eller billån, men lån som kredittkortgjeld og forbrukslån. Har du slike lån bør du vurdere å ta en billigere ferie slik at du kan nedbetale mest mulig. Så kan du heller tenke at du heller kan unne deg en mer kostbar ferie en annen gang.

Statistisk Sentralbyrå opplyser at hver femte barnefamilie med lav inntekt ikke har råd til ferie. Denne gruppen er nødt til å bruke mesteparten av feriepengene til å holde tritt med løpende utgifter. Mye skyldes at over halvparten av disse ikke har to foreldre som er i en heltidsjobb. Med dette friskt i minne kan det være lettere å ikke syne synd på selv når man ofrer litt av feriepengene for å bedre privatøkonomien.

Nedbetaling av dyre lån og kreditter i store slumper er langt mer motiverende enn små beløp. Rentekostnadene blir også redusert umiddelbart, slik at dette er en direkte avkastning på pengene. Lavere rentekostnader betyr igjen at du har mer penger til overs, som nettopp kan bli brukt til å nedbetale enda mer. Da er du inne i en sunn periode, og før du vet ord av det er gjelden nedbetalt i sin helhet. Da kan du unne deg en ekstra fin ferie med god samvittighet!

Dersom du ikke har lån uten sikkerhet, er det også fornuftig å sette inn penger på en sparekonto, til tross for dagens lave renter. Det gir en ekstra økonomisk trygghet. Skulle du plutselig trenge penger er det bare å ta litt av sparekontoen. Da slipper du også å måtte ta opp lån hvis det plutselig er krise. Det er en frihet i seg selv å vite at en har penger på konto.

... og da er det ikke like heldig om en har lån opp til pipa.

Siste alternativ er å nedbetale på boliglån eller studielån. Grunnen til at jeg har nevnt dette som siste alternativ er rett og slett at slike lån har en lavere effektiv rente. Det kan faktisk være mer lønnsomt å plassere pengene i indeksfond eller andre mindre risikable investeringer, men dette blir en individuell beslutning. Det er uansett alltid fornuftig å redusere gjeldsgraden og øke egenkapitalen. Plutselig skjer det ingen forventer at skal skje, nemlig at "boligboblen" sprekker. Da kan rentene på lånet raskt øke, og da er det ikke heldig om en har lån opp til pipa.

This article is my 2nd oldest. It is 420 words long